Όροι Χρήσης

Σας ευχαριστούμε θερμά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της NOSTALGIA Sailing!

Παρακάτω παρατίθενται οι γενικοί όροι χρήσης της ιστοσελίδας μας, με σκοπό η περιήγησή σας να γίνεται με ευκολία, ασφάλεια, ποιότητα και, κυρίως, χωρίς απρόοπτα!

Ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέτετε να ενημερωθείτε!

 

Γενικοί Όροι Χρήσης:

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.nostalgiasailing.com συμφωνούν και αποδέχονται τους παρακάτω όρους, με την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα και κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας. Συστήνεται σε επισκέπτες της ιστοσελίδες που διαφωνούν με οποιονδήποτε από τους παρακάτω όρους να μην κάνουν καμία χρήση των υπηρεσιών μας και της ιστοσελίδας μας γενικότερα.

 • Η NOSTALGIA Sailing αποτελεί τη μοναδική κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Η NOSTALGIA Sailing αποτελεί τον μοναδικό ιδιοκτήτη του λογοτύπου που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα της επ’αυτού. Η χρήση ή αναδημοσίευση του λογοτύπου ή/και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό απαιτεί άδεια από τους διαχειριστές της NOSTALGIA Sailing. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο, η NOSTALGIA Sailing μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων της για πνευματική κλοπή και αρμόδια για την επίλυση των υποθέσεων αυτών ορίζονται η Ελληνική Νομοθεσία και το Δικαστήριο της Λάρισας.
 • Αποτελεί υποχρέωση του κάθε χρήση να συμπεριφέρεται ευγενικά κατά την επικοινωνία του με τους διαχειριστές και τους ανθρώπους της NOSTALGIA Sailing, καθώς και με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Απρεπής γλώσσα, βρισιές, προσβλητική γλώσσα ή ρατσιστικοί χαρακτηρισμοί δίνουν το δικαίωμα στους διαχειριστές της NOSTALGIA Sailing να διαγράψουν τα αντίστοιχα σχόλια ή κριτικές.
 • Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών
 • Δεν έχει κανείς χρήστης το δικαίωμα να αναδημοσιεύσει μέρος περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, πέραν από τις περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο προσφέρεται από τους διαχειριστές της NOSTALGIA Sailing ειδικά για τον σκοπό αυτό.
 • Απαγορεύεται ρητά κάθε προσπάθεια διαφήμισης ή προώθησης άλλων προιόντων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή μέ χρήση του ονόματος ή του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Στην περίπτωση αυτή, η NOSTALGIA Sailing επιφυλάσσεται της χρήσης νομικής οδού για τη διευθέτηση του ζητήματος.
 • Η επεξεργασία ή αλλοίωση του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά.
 • Σε κάθε περίπτωση που ένας χρήστης επιθυμεί να κάνει χρήση/αναδημοσίευση περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας ή να κάνει χρήση του ονόματος NOSTALGIA Sailing ή του λογότυπου αυτής, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της NOSTALGIA Sailing δηλώνοντας το σκοπό της χρήσης αυτής και το μέσο στο οποίο θα γίνει η χρήση. Μόνο με άδεια από τους διαχειριστές επιτρέπεται η χρήση όλων των παραπάνω.
 • Οι χρήστες της www.nostalgiasailing.com θα πρέπει να κάνουν ορθή χρήση της ιστοσελίδας και με τρόπο που δεν προκαλεί ζημιά τόσο στην ιστοσελίδα, όσο και σε άλλους χρήστες. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της ιστοσελίδας ή η προσπάθεια για διοχέτευση παράνομων λογισμικών ή ηλεκτρονικών ιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά τόσο στην ιστοσελίδα και στους διαχειριστές της, όσο και στους υπόλοιπους χρήστες της NOSTALGIA Sailing.
 • Η NOSTALGIA Sailing διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης σε κάθε χρήστη ή να κρατά περιοχές της παρούσας ιστοσελίδας με περιορισμένη πρόσβαση για ορισμένους χρήστες.
 • Η NOSTALGIA Sailing διατηρεί το δικαίωμα να σβήσει μια εγγραφή στη λίστα newsletter, εαν διαπιστώσει πως ο χρήστης δεν έχει συμμορφωθεί με οποιονδήποτε τρόπο με τους παραπάνω κανονισμούς. Στην περίπτωση αυτή διαγράφονται τα στοιχεία του χρήστη απο τη βάση μας.
 • Οι χρήστες εξουσιοδοτούν την NOSTALGIA Sailing να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο που αναρτούν στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα σχόλια/κριτικές της παρούσας ιστοσελίδας.

Η NOSTALGIA Sailing διατηρεί πάντα το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Κάθε όρος που τυχόν προστεθεί ή τροποποιηθεί, ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στους χρήστες της NOSTALGIA Sailing να επισκέπτονται κατά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα και να ενημερώνονται για τους όρους χρήσης.

 

Αποποίηση Ευθυνών:

Οι διαχειριστές της NOSTALGIA Sailing πάντοτε προσπαθούν να διατηρήσουν την παρούσα ιστοσελίδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να παρέχουν απρόσκοπτη ροή και λειτουργία των πληροφοριών και υπηρεσιών της. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τυχόν έκτακτα περιστατικά που πιθανόν επηρεάσουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας, όπως και δε φέρουν καμία ευθύνη για το διάστημα που η ιστοσελίδα είναι εκτός αέρα, σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών. Επίσης, οι διαχειριστές της NOSTALGIA Sailing δε φέρουν καμία ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, παρότι προσπαθούν καθημερινά ώστε να βρουν περισσότερες πληροφορίες προς εξυπηρέτηση των χρηστών. Το υλικό που εμπεριέχεται στην www.nostalgiasailing.com δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή από μέρους των διαχειριστών για χρήση υπηρεσίας ή για επίσκεψη συγκεκριμένου προορισμού. Για κάθε ενέργεια που ακολουθεί ο χρήστης, έχει και την αποκλειστική ευθύνη. Επίσης, οι διαχειριστές της NOSTALGIA Sailing δεν ευθύνονται για αστοχίες, παραλείψεις ή οποιαδήποτε δυσαρέσκεια δημιουργείται στον χρήση από χρήση άλλων υπηρεσιών, πέραν της NOSTALGIA Sailing, που συνεργάζονται μαζί της. Τέλος, η ιστοσελίδα www.nostalgiasailing.com μπορεί να εμπεριέχει διάφορα εξωτερικά links (συνδέσεις), τα οποία οδηγούν σε ιστοσελίδες συνεργατών μας. Οι διαχειριστές της NOSTALGIA Sailing δε φέρει καμία ευθύνη για την πολιτική οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας, πέραν της www.nostalgiasailing.com, ούτε επίσης, και για την πολιτική απορρήτου και τη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών που μπορεί να γίνεται σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Οι χρήστες συναινούν πως ακολουθώντας εξωτερικές συνδέσεις προς διαφορετικές ιστοσελίδες, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους.

 

Εταιρικό Προφίλ:

H NOSTALGIA Sailing αποτελεί μια εταιρεία μορφής Ν.Ε.Π.Α., με φυσική έδρα την Ελλάδα και εγγεγραμμένη στη ΔΟΥ Λάρισας, με ΑΦΜ: 996776626. Η επίσημη ονομασία της εταιρεία είναι ”Χαλάτσης ΝΕΠΑ” και ο διακρτιτικός τίτλος ”NOSTALGIA Sailing”.

Η παραπάνω εταιρεία έχει εγγραφεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό Εγγρ. 3444/23-04-2021

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μας είτε στη φυσική της έδρα, Κ. Κερκύρας 1, 41221, Λάρισα, ΕΛΛΑΔΑ

είτε τηλεφωνικά στο νούμερο (+30) 6995 326833

είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@nostalgiasailing.com

Τα παραπάνω αποτελούν τους επίσημους τρόπου επικοινωνίας με την εταιρεία NOSTALGIA Sailing και συστήνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο να επικοινωνεί μόνο μέσω των παραπάνω στοιχείων, προς αποφυγή οποιασδήποτε προσπάθειας απάτης.

Η μίμησης της NOSTALGIA Sailing με σκοπό οικονομικό όφελος αποτελεί αξιόποινη πράξη και ενθαρρύνουμε τους χρήστες να μας ενημερώσουν αμέσως αν υποπέσει κάτι παρόμοιο στην αντίληψη τους.

 

 

 

ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρώτησέ μας
Right arrow ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ